Lời cảm ơn – 15 February 2016

Cùng toàn thể các bạn, trên facebook và cả ngoài đời, những người đã chia sẻ sự mất mát trong gia đình chúng tôi trong những ngày vừa qua, bằng lời, bằng chữ, bằng cả thần giao cách cảm, và đã cùng chúng tôi đưa tiễn cháu Nghĩa — xin các bạn nhận ở đây Lời Cảm Ơn Tận Đáy Lòng của chúng tôi. Riêng tôi, cách nửa vòng trái đất, với bao la cảm xúc, được cha mẹ cháu cho phép thay mặt gia đình, xin bày tỏ bằng cách thắp ba ngọn nến nhỏ, tin rằng sự Sáng của chúng được sự Sáng của trời đất chấp nhận và truyền đến những bạn đang đọc mấy giòng này; để cùng chúng tôi nhận được Ngôi Lời – Đạo trời trong sự Sáng ấy, cho dù phận người cát bụi chỉ như những vết chân trên tuyết lạnh, luân hồi biến đi khi cỏ xanh xuân về.

IMG_6733

Với ngọn lửa nhỏ tự đáy lòng, chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn các bạn.

 

Advertisements