Art of the Western World – the next phase

“Thế hệ nào cũng chỉ lấy từ quá khứ những gì có ý nghĩa với chính mình. Lịch sử không bao giờ khách quan, trong nghệ thuật cũng như mọi lĩnh vực khác. Lịch sử là diễn giải của chúng ta, cuộc hội thoại với quá khứ của chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta không thể nào thấy ở một tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp cổ đại những gì mà người Hy Lạp cổ đại đã thấy ở nó. Tuy nhiên, nhìn lại truyền thống như một tổng thể giúp ta hiểu được quá khứ. Và trong ánh sáng hiểu biết ấy, nghệ thuật của thời chúng ta có vẻ đang là sự tan rữa của truyền thống, một vỡ mộng đối với truyền thống. Dù sao, ngay cả trong tình trạng ấy, nghệ thuật của thế giới phương tây rõ ràng vẫn đang sống và có thể thay đổi. Quá khứ của nó chứa đựng một kho báu tiềm tàng cho các thế hệ tương lai. Và đặc tính lớn lao nhất của nó vẫn luôn là khả năng sáng chế và thay đổi, rút tỉa từ thành tựu của các nền văn hóa khác, dù là Ai Cập cổ đại hay Phi, Thái Bình Dương hoặc Mỹ La tinh hiện đại. Cho nên có lẽ giờ đây, khi nền văn hóa của của chúng ta đang ngày càng trở nên toàn cầu, giai đoạn tiếp tới của nghệ thuật Tây phương sẽ chứng kiến sự trở lại với các giá trị nhân bản vĩ đại của mình, với cuộc suy ngẫm sâu xa về thân phận con người, và cuộc hội nhập với nền văn hóa toàn cầu của thế kỷ 21.”

Every generation takes from the past what it needs to make sense for itself. There is no such thing as objective history, in art as well as in everything else. There is only our interpretation, our dialogue with the past. Ultimately it is impossible for us to see in a ancient work of Greek art what the ancient Greek saw. Nevertheless, to view the tradition as a whole is to help us understand its past. And in that light, the art of our own time may appear to be the disintegration of tradition, its disallusion. Against that though, the western art is clearly still alive, and changeable. In its past, it contains a reservoir of riches for future generations to make what they will. And it’s greatest characteristic has always been its capacity for innovation and change, to draw on the achievements of other cultures, wheather it’s ancient Egyp, or modern Africa, the Pacific or Latin America. And so perhaps now, as our culture grows more and more global, the next phase of Western art will see its reaching back to its great humane values, to its meditation on the human condition, and integrating them with the global culture of the 21st century.

(naration conclusion of the TV series “Art of the Western World” – a production of WNET/Thirteen in association with TVS, ORF and Television Espanola, S.A. – Educational Broadcasting Corporation – 1989)

Advertisements